Deltagandet har minskat med 40 % i detta jordbruksprogram som skyddar vilda djur, vatten och jord

,


Tistel sammanställt data från Jordbruksverket för att undersöka hur inskrivningen i naturreservatsprogrammet har förändrats över tid och varför deltagandet har minskat de senaste åren.

Leave a Comment