JEE 2023 huvudexamensrecension: Dag 2, uppsats I slutar, måttligt till lätt | Konkurrens

National Testing Agency, NTA avslutade JEE Main Exam 2023 Dag 2 Paper I den 25 januari 2023 kl. 12.00. I-uppsatsen för B.Tech/BE för morgonpasset var måttlig till lätt för fysik och kemi och matematikdelen var svår, enligt elever som dök upp till provet.

Elevens presentationstid var 07.20 och tentamen började 09.00. Eleverna fick inte ha med sig något inne i examenshallen förutom genomskinlig kulspetspenna, inträdeskort och Aadhar-kort. Genomskinliga vattenflaskor var tillåtna. Alla riktlinjer som tidigare utfärdats av NTA har följts för tentamens säkerhet.

JEE huvudtenta: Pappersmönster

Det fanns 90 frågor och det totala betyget av JEE-huvudartikeln I var 300. Artikeln hade två delar och varje del hade tre avsnitt:

Del-I – Fysik hade totalt 30* frågor – Sec-I hade 20 flervalsfrågor med enstaka korrekta svar och Sec-II hade 10 numeriska frågor varav endast 5 skulle prövas. Poängsystemet för flervalsfrågor var +4 för ett korrekt svar, -1 för ett felaktigt svar, 0 om inget försök. Poängsystemet för numeriska frågor var +4 för ett korrekt svar och 0 i övrigt. Det totala betyget för denna sektion var 100.

Del-II – Kemi hade totalt 30* frågor – Sec-I hade 20 flervalsfrågor med enstaka korrekta svar och Sec-II hade 10 numeriska frågor varav endast 5 skulle prövas. Poängsystemet för flervalsfrågor var +4 för ett korrekt svar, -1 för ett felaktigt svar, 0 om inget försök. Poängsystemet för numeriska frågor var +4 för ett korrekt svar, -1 för ett felaktigt svar och 0 i övrigt. Det totala betyget för denna sektion var 100.

Del-III – Matematik hade totalt 30* frågor – Sec-I hade 20 flervalsfrågor med enstaka korrekta svar och Sec-II hade 10 numeriska frågor varav endast 5 skulle prövas. Poängsystemet för flervalsfrågor var +4 för ett korrekt svar, -1 för ett felaktigt svar, 0 om inget försök. Poängsystemet för numeriska frågor var +4 för ett korrekt svar, -1 för ett felaktigt svar och 0 i övrigt. Det totala betyget för denna sektion var 100.

JEE Huvudprov: Svårighetsgrad

Svårighetsgrad enligt studentfeedback den 25 januari 2023 (morgonpass).

Matematik – Måttligt svår nivå. Frågor ställdes till alla kapitel med tonvikt på kapitlen Algebra och Calculus. Frågor ställdes om matriser, determinanter, 3D-geometri, vektorer, permutation och kombination, sannolikhet, binomialsats, komplexa tal, differentiering, bestämda integraler, area under kurvor, hyperbel och cirkeln. Den numeriska delen hade långa beräkningar. Få frågor i MCQ rapporterades som knepiga och långa.

Fysik – Lätt. Frågor ställdes om rörelselagarna, rotationsrörelsen, Carnot-motorn, arbete, kraft och energi, enkel harmonisk rörelse, stråloptik, kapacitans, magnetism, halvledare, kommunikationssystem, modern fysik, masscentrum, elektrostatik. Nummerbaserade frågor var enkla. Sammantaget tyckte eleverna att detta avsnitt var balanserat och enkelt.

Kemi – Lätt till måttlig nivå. Organisk och oorganisk kemi hade frågor direkt från NCERT Books. Mindre vikt ges till fysikalisk kemi än i den digitala delen. Inom fysikalisk kemi ställdes frågor om elektrokemi, jonbalans, lösningar, malmer och metallurgi samt atomstruktur. Organisk kemi hade frågor om aldehyder och ketoner, aminer, karboxylsyror, fenoler och allmän organisk kemi. Inorganic hade frågor från Coordination Compounds, Chemistry in Everyday Life, Group-18. Vissa frågor om organisk kemi rapporterades som lite knepiga.

När det gäller svårighetsordning – matte var måttligt svårt, kemi var lätt till måttligt, medan fysik var lätt. Sammantaget var detta dokument av måttlig nivå enligt eleverna.

(Författare Ramesh Batlish är chef för FIITJEE Noida. Åsikter som uttrycks här är personliga.)

Leave a Comment