Kan AI ersätta molnarkitekter?

Som jag nämnde några gånger i den här bloggen har jag arbetat och undervisat om artificiell intelligens sedan början av min karriär. Detta väckte mycket av mitt intresse för cloud computing, eftersom AI inte var ekonomiskt lönsamt eller tillgängligt förrän “molnet” kom.

Intresset för AI och dess tillämpningar sjönk för cirka fem år sedan. Sedan slog pandemin till och vissa budgetar gick över till snabba molnmigreringar. Nu när saker och ting är tillbaka till det normala är AI:n tillbaka. De flesta företag tar vara på de fundamentala möjligheterna med AI och vill använda tekniken för sin egen verksamhet.

Tekniken har blivit mycket mer imponerande på vägen. Generativ AI har till exempel gått från doktorsavhandlingar till en tillgänglig och fri verklighet i och med tillkomsten av generativa AI-tjänster som t.ex. ChatGPT.

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som genererar nya och unika utdata, såsom text, bilder eller ljud baserat på indata och inlärda mönster. Detta kan innefatta uppgifter som textgenerering, bildsyntes och musikkomposition.

En mängd olika input kan göras via en chatbot eller API vilket resulterar i ett imponerande svar. Svaren är så imponerande att jag har fått samtal från journalister som skriver om att AI ersätter arbetare. Det är en fråga jag har hört under de senaste 20 åren, men nu finns det en modern twist. Högskolor och universitet har nya farhågor om studenter som använder ChatGPT eller liknande tjänster för att skriva artiklar åt dem. AI:n skapar utdata som plagiatdetekteringssystem inte snabbt kan identifiera eftersom det inte är plagiat.

Etiska och partiska AI-problem kan uppstå från vissa typer av träningsdata. Kommer dessa fördomar att leda till oavsiktliga negativa konsekvenser, såsom en automatiserad modell som nekar lån till vissa grupper av människor?

Jag hör följande grundläggande frågor: Vilka typer av mänskliga uppgifter kan AI ersätta nu eller snart? Ska jag planera ett karriärbyte till ett jobb som AI inte kan automatisera? Är det säkert att vara cloud computing-arkitekt, molnutvecklare, molndriftsingenjör, devops-ingenjör, molnprojektledare, etc. ? Det här är jobbtitlarna för de flesta av er som läser den här artikeln. Är du i riskzonen?

Jag tror att verkligheten är att vi är på god väg att ersätta många mänskliga uppgifter med AI-driven automation. Det är bara vad som händer när tekniken går framåt, och det är inget nytt. Tekniken är anledningen till att vi inte längre har dussintals människor på en åker som plockar grödor på hösten. Vi kan gå ut ur snabbköpet utan att interagera med en människa. Våra bilar och lastbilar kan köra själva.

En sak som frustrerade mig var det faktum att hela IT-design- och implementeringsprocessen saknade användbar automatisering. Naturligtvis har vi massor av verktyg, processer, metoder och andra tillgångar för att påskynda vår resa mot optimerad molnarkitektur och implementering. Däremot fattar de inga kritiska beslut för arkitekter. Molnarkitektur bör i allmänhet bestämmas genom noggrann analys och bedömning, som bara kommer från erfarenhet. Ännu viktigare, kreativitet och innovation behövs alltid – saker som människor tar till bordet.

Naturligtvis gör människor många arkitektoniska misstag, som att välja fel plattform, fel verktyg och fel tjänster. Människor skapar totalt underoptimerade arkitekturer och ger inget värde till verksamheten. Jag tacklade det här problemet nyligen.

Om vi ​​anförtrodde skapandet av lösningar till AI skulle vi kanske ha bättre beslut. Tänk om AI-systemet hade träningsdata som samtidigt speglade kunskapen hos tusentals bra molnarkitekter. Ett sådant AI-system skulle effektivt kunna bearbeta denna kunskap till lösningar baserade på de affärs- och teknikkrav som tillhandahålls. Det kanske inte ger dig de slutgiltiga svaren som krävs för att bygga något, men det kan vara tillräckligt nära för att ta bort mycket av arbetet och potentiella fel.

Den mest troliga vägen är att taktiska AI-verktyg kommer att fortsätta dyka upp. Dessa verktyg kommer att fokusera på specifika arkitektoniska områden, såsom nätverksdesign, databasdesign, plattformsval, molnbaserad design, säkerhet, styrning, användning av behållare, etc. . Resultatet ska bli lika bra, om inte bättre, än vad vi ser. idag eftersom dessa verktyg kommer att utnyttja nästan perfekt data och inte kommer att ha de irriterande mänskliga svagheterna som animerar vissa arkitektoniska mönster: känslor och känslor. Naturligtvis finns några av dessa AI-verktyg idag (berätta inte om ditt verktyg) och går framåt mot detta ideal. Men deras användbarhet varierar beroende på uppgiften.

Taktiska AI-verktyg bör alltid användas av kunniga personer som förstår hur man ställer rätt frågor och validerar designen och rekommendationerna som verktyget producerar. Även om det krävs färre personer för att designa de taktiska komponenterna i en stor molnarkitektur, är det osannolikt att processen kommer att eliminera alla människor. Kom ihåg att många av dessa fel uppstår eftersom företag kämpar för att hitta kvalificerade molnproffs. Taktiska AI-verktyg kan också hjälpa till att lösa detta problem genom att bättre synkronisera efterfrågan och utbudet av talang.

Det är lätt att förutsäga hur detta kommer att utvecklas, och det är inget omvälvande. Design, utveckling och distributionsverktyg kommer att utvecklas. De kommer att ge mer värde och nytta. färre människor burk kommer att behövas överlag, men dessa verktyg kommer att kräva skickliga operatörer för att fungera korrekt. De kommer främst att fokusera på taktisk design av molnarkitekturkomponenter, såsom nätverk och säkerhet.

Så vi måste alltid lita på människor, som du, för att bygga starka molnlösningar. Små problem kan ha AI-lösningar, men det större problemet med poetisk automatisering av molnarkitekturer är fortfarande ett olöst problem.

Jag tror att vi fortfarande kommer att behöva mänskliga molnarkitekter och lösningsdesigners ett tag för att få ihop det hela och se till att vi distribuerar optimerade lösningar som ger det största värdet för verksamheten. Jag ser inte detta som något som helt kan ersättas av AI, men jag har inga illusioner om att det är osannolikt för alltid.

Men låt oss fråga ChatGPT: “Kommer AI att ersätta cloud computing-arkitekter?”

“AI kommer sannolikt inte att helt ersätta molnberäkningsarkitekter inom en snar framtid, för även om AI kan hjälpa molnarkitekter med uppgifter som automatiserad provisionering, övervakning och resursskala, kräver det fortfarande mänsklig tillsyn och beslutsfattande för att säkerställa att systemen är konfigurerade korrekt och för att säkerställa att AI:n fungerar som avsett. Molnarkitekter spelar också en avgörande roll i strategin övergripande och utformningen av en datormolnmiljö, och uppgifter som är svåra att helt automatisera med nuvarande AI-teknik. Det är dock möjligt att AI skulle kunna automatisera några av de repetitiva och rutinmässiga uppgifter som molnarkitekter för närvarande utför, så att de kan fokusera på mer strategiska ansvarsområden på högre nivå.

Jag är okej.

Copyright © 2023 IDG Communications, Inc.

Leave a Comment