Gyllene valv nycklar

Denna illustration från Three Dragon Ante Invitational av Andrew Mar illustrerar hur en listig … [+] Dungeon Master kan ta med sig ett kasinorån i deras D&D-spel. Kustens trollkarlar Dungeon Masters hämtar inspiration från många olika källor för sina Dungeons & Dragons Spel. De mest uppenbara källorna är saker som Conan berättelser eller epos som … Read more