Quantum Computing – Lexologi

För Quan-text Det finns ingen anledning att gå tillbaka för långt och kvantberäkning var mer en långsökt idé än en verklighet. Emellertid tycks dess tillväxt nu accelerera – patentsystemet (som det har gjort för andra framväxande teknologier) vittnar om de enorma framsteg som har gjorts och de som nu strävar efter att gå framåt. Bara … Read more

Fokus på telekom och internetåtkomst i Colombia

Alla frågor Telekommunikation och internetuppkoppling i Internet- och Internetprotokollförordning Som fastställts tidigare i det här kapitlet fungerar den colombianska telekommunikationsregleringen på allmän auktorisation. Det betyder att nästan alla teletjänster omfattas av samma licens- och registreringskrav, oavsett vilka specifika tjänster de tillhandahåller. Beroende på de specifika tjänsterna måste dock vissa specifika krav uppfyllas. I det specifika … Read more

Offentliga företag som exponeras för kryptomarknader efter FTX-kollaps: Att avslöja eller inte avslöja – det är bättre att avslöja om det är viktigt, säger SEC-personal

Den senaste kollapsen av FTX och andra företag som är involverade i transaktioner med kryptotillgångar har fått personal vid United States Securities and Exchange Commission att råda offentliga rapporterande företag att verifiera att de på ett adekvat sätt avslöjar för investerare. följd av konkurshändelser. och ekonomisk nöd som involverar kryptoförmedlare; den senaste tidens volatilitet i … Read more