Lär dig mer om den ekonomiska aspekten av bostadsägande

Den kanadensiska bostadsmarknaden står inför en tid då bostadspriserna faller i många städer, medan husägare står inför högre förnyelsebetalningar.CHUYN/iStockPhoto/Getty Images En efter en krossas myterna om hus som magiska finansiella tillgångar. Bevis på korrigeringar? Nej. En ofelbar skapare av rikedom, även om du betalar högsta dollar? Pinsamt. Ett skydd mot inflation? Uh, inflationen är hög … Read more

Hemlöshet framhävs med kroppsmålning på en offentlig konstutställning med AFLW-stjärnan Erin Phillips

AFLW-spelaren Erin Phillips är inte främmande för silverföremål, men har tagit på sig guld för en sak som skiljer sig mycket från de bedrifter hon är känd för. Nyckelord: AFLW-mästaren Erin Phillips var bland sju framstående södra australiensare som deltog Vanligtvis användes för att symbolisera rikedom, färgen guld valdes ironiskt nog Arrangörerna säger att en … Read more

Sverige står inför sin “domesdag” när fastighetspriserna rasar

2022 inledde den svenska centralbanken en aggressiv cykel av stigande räntor som rikoscherade av fastighetsmarknaden. JONATHAN NACKSTRAND/Bidragsgivare/Getty Images Fastighetspriserna i Sverige står inför ett kraftigt fall då landets tidigare centralbankschef varnar för höga nivåer av hushållens skuldsättning. Huspriserna i Sverige har stigit ganska tillförlitligt under det senaste decenniet. Detta har stötts av ultralåga räntor i … Read more

Deborah Jones förlorade nästan alla sina tillhörigheter i en 50-årig översvämning som drabbade Timber Creek

Fansen befinner sig djupt in i Deborah Jones åldrande hem, lera och skräp har sköljts från marken och det finns en soptunna utanför fylld med genomdränkta madrasser. Det här är resterna av ett oväntat översvämmat hem i det lilla samhället Myatt, där många familjer som förlorat allt kanske aldrig kommer att byggas upp helt igen. … Read more

Planer på att skydda Queensland-hem från stigande havsnivåer

Annette Painter har alltid drömt om att dra sig tillbaka vid havet med sin man Luke, så när de hittade ett hem vid vattnet med utsikt över den idylliska Queensland-kusten blev de glada. Nyckelord: Enligt prognoser som antagits av delstatsregeringen förväntas havsnivån stiga med 0,8 meter till år 2100 Mer än 500 fastigheter i Fraser … Read more

Planer på att skydda Queensland-hem från stigande havsnivåer

Annette Painter har alltid drömt om att dra sig tillbaka vid havet med sin man Luke, så när de hittade ett hem vid vattnet med utsikt över den idylliska Queensland-kusten blev de glada. Nyckelord: Enligt prognoser som antagits av delstatsregeringen förväntas havsnivån stiga med 0,8 meter till år 2100 Mer än 500 fastigheter i Fraser … Read more