Det mest kända klimatmålet är bedrövligt missuppfattat

Prenumerera på The Weekly Planet, Atlantic’s nyhetsbrev om att leva genom klimatförändringar, här. Hur varmt är det för planeten jorden? I åratal har det funnits en samsyn i klimatrörelsen: inte mer än 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer. Siffran kommer från Parisavtalet, ett klimatavtal som ratificerades 2016, och världsledare som president Joe Biden nämner det … Read more