Taste of Life: Improving Wildlife Conservation and Food Security i Bombays presidentskap

Året 1878 visade sig vara ganska svårt för invånarna i Bombays presidentskap. Bristen på nederbörd under tidigare år förvärrade effekten av hungersnöden som drabbade det året med en pestangrepp. Eftersom större delen av södra Indien tjatades av de farliga väderförhållandena, hade människor ingen möjlighet att migrera till andra delar av landet. Hungersnöden ledde till en … Read more