Lulas engagemang för Amazon verkar avlägsen när Brasilien bekämpar avskogning

URUARA, Brasilien, 2 februari (Reuters) – Brasiliens miljötjänstemän genomförde sitt första uppdrag i år för att ta itu med illegal avskogning i januari, med förnyad kraft efter valet av en president som lovade att stoppa den massiva förstörelsen av Amazonas regnskog. Men efter år av minskande finansiering och personal på miljöbyrån Ibama under den tidigare … Read more

För valar visar studie att gigantism finns i generna

WASHINGTON, 19 jan (Reuters) – Blå, fena, grönt, grå, knölval, högerval och kaskelot är de största djuren som lever idag. Faktum är att blåvalen är den största kända varelsen på jorden och överträffar även den största av dinosaurierna. Hur blev dessa magnifika marina däggdjur så stora? En ny studie har utforskat den genetiska grunden för … Read more

Analys: Argentinas Vaca Muerta skifferboom håller på att ta slut

ANELO, Argentina, 27 december (Reuters) – Argentinas blomstrande skifferproduktion i Vaca Muerta, en formation som konkurrerar med USA:s Permian Basin, riskerar att ta slut eftersom infrastrukturen för att hantera oljan och gasen närmar sig sin kapacitet, vilket hotar att lägga en dämpar snabb tillväxt. Regeringen skyndar sig nu att bygga infrastruktur: en stor ny gasledning … Read more