Vad är tvångssyndrom, vilka är symtomen och hur diagnostiseras det?

Vi tror ofta att han är fixerad vid renlighet eller är paranoid över att lämna ugnen påslagen, men tvångssyndrom (OCD) är en allvarlig sjukdom lika vanlig som diabetes.

Beyond Blue uppskattar att OCD drabbar cirka 3 % av australiensarna under deras livstid – mer än 500 000 personer – men psykologer säger att detta fortfarande är mycket dåligt förstått.

Vad är tvångssyndrom?

OCD kännetecknas av återkommande och påträngande tankar, drifter och impulser, eller upprepade handlingar eller beteenden, som är plågsamma och tidskrävande.

“Tvångssyndrom är i första hand ett tillstånd av ångest, kännetecknat av påträngande tankar, drifter och impulser som kommer in i en persons huvud som tenderar att vara ganska vänsterorienterade”, säger Dr Emily O’Leary, klinisk psykolog.

Leave a Comment